โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรมวันนี้ : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

กิจกรรม : 2018-03-21 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-03-22 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.คลองแดน

กิจกรรม : 2018-03-22 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2018-03-26 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ผักกูด

กิจกรรม : 2018-03-28 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-03-28 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านขาว

กิจกรรม : 2018-03-29 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม : 2018-03-30 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.แดนสงวน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

โรคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย

@March,09 2018 09.14

รคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย  โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย เเต่สามารถป้องกันได้.

ประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการ 2561

@January,29 2018 16.36
24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลระโนด นำคนพิการ ผู้ดูแลการทำงานคนพิการและญาติคนพิการ เข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2561 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จ้างงานคนพิ

โครงการ "ก้าว...เพื่อสุขภาพ"

@January,03 2018 09.37
วันนี ( 3 ม.ค. 61) งานคลินิกใกล้ใจจัด โครงการ โก้าว..เพื่อสุขภาพโโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเริ่มออกวิ่งวันนี้ (3 ม.ค.61) เป็นวันเเรกวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลดการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ของโรค และลด

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

@March,02 2018 10.58

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61) ทันตกรรม/เภสัชกรรม/ชันสูตรสาธารณสุข

@February,23 2018 11.56
1. รายงานผลการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61)2. รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ /ยาในบัญชียาหลัก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61)3. รายงานผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61)

ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค 61) เภสัชกรรม,/ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตสาธารณสุขเเละงบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

@February,09 2018 15.41
1.ฝ่ายเภสัชกรรม เเผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาเเละวัสดุการเเพทย์ปีงบประมาณ 2561 /เเผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักฯ ปีงบประมาณ 25612. ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขเเผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 25613.ฝ่ายทันตกรรม เเผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 25614.งบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

แผนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับจังหวัด 20%)

@January,10 2018 15.49
ด้วยโรงพยาบาลระโนด ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561

ดูทั้งหมด »