โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

@June,18 2018 10.18

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

  • ธนาคารขยะทองคำรพ.ระโนด​ จ.สงขลา
    • เปิดให้บริการทุกวันพุธ​ เวลา​ 14.00-15.00 น.

นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ

@June,17 2018 14.30
นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ ธนาคารขยะได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง นำไปซื้อถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ เพื่อประหยัด และลดความสิ้นเปลืองในการใช้ถุงดำ

ธนาคารขยะทองคำ

@June,17 2018 14.16
ธนาคารขยะทองคำเปิดให้บริการธนาคารขยะเปิดให้บริการทุกวันพุธโ เวลาโ 14.00-15.00 น.ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยที่ร่วมมาขายขยะรีไชเคิลมากค่ะ

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

@June,25 2018 16.29
คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสืื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (พ.ค.61) ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตกรรม/เภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@June,25 2018 14.44
รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 3 (พ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

@June,22 2018 16.01
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

@June,18 2018 15.10
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตา แบบพกพา 2. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน และสิ้นสุด

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561) ฝ่ายทันตกรรม/ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@June,04 2018 15.13
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)5.รายงานผลกา

ดูทั้งหมด »