โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,11 2012 14.12 ( IP : 113...69 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ R01-2556
รหัสโครงการ R01-1-56
ชื่อโครงการ โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง
ชุดโครงการ ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายแพทย์ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Owner)
 • say_numsay_num(Trainer)
 • jimyjimy(Trainer)
 • hyinghying(Trainer)
 • nopharatnopharat(Trainer)
 • mingkwanmingkwan(Trainer)
 • wandeewandee(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
 2. ผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ได้  ชะลอ การเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
 3. ลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากภาวะ Cardiac Arrest ของผู้ป่วย AMI ในโรงพยาบาล
 4. ลดการเกิด recurrent ผู้ป่วย stroke/CVA
 5. ลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD และผู้ป่วย Asthma สามารถควบคุมโรคได้ทั้งหมด
 6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในอำเภอระโนดได้รับการดูแล palliative  ทุกคน
 7. ผู้ป่วยไตเรื้อรังได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการป้องภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้น
 8. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
กิจกรรมสำคัญ
 1. จัดทำฐานข้อมูลทั้งเครือข่าย
 2. ทบทวน CPG และ CNPG ทั้งเครือข่าย
 3. คัดกรองภาวะแทรกซ้อน
 4. ปรับปรุงคู่มือประจำตัวผู้ป่วย
 5. ทบทวน Case Conference
 6. ปรับปรุงระบบนัด
 7. ประสานรพ.สต. และ PCU เพื่อประสานการดูแลอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน
 8. ติดตามฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค
 9. จัดอบรมความรู้ ฟื้นฟูวิชาการแก่ทีมผู้ดูแล
 10. จัดอบรมความรู้แก่ ผู้ป่วยและผู้ดูแล
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ทีมสหวิชาชีพ ที่ให้การดูแลผู้ป่วย
 2. ผู้ป่วยและผู้ดูแล
พื้นที่ดำเนินการ ผูู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคในเขตอำเภอระโนด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 มกราคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 9 มกราคม 2556 15:14:27
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 14 มกราคม 2556 21:28:22 น.

ชื่อกิจกรรม : R1P8 อบรม pain management and paliative care

 • photo R1P8 อบรม pain management and paliative careR1P8 อบรม pain management and paliative care

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

อบรมพยาบาลโรงพยาบาลระโนด 100% และ จนท.รพ.สต PCU รพ.จำนวน 2 วัน เป็นรุ่นๆละ 60 คน จำนวน 2 วัน แบ่งเป็น วันที่ 10 ม.ค.และ 11 ม.ค.55

กิจกรรมตามแผน

อบรมพยาบาลโรงพยาบาลระโนด 100% และ จนท.รพ.สต PCU รพ.จำนวน 2 วัน เป็นรุ่นๆละ 60 คน จำนวน 2 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมพยาบาลโรงพยาบาลระโนด 100% และ จนท.รพ.สต PCU รพ.จำนวน 2 วัน เป็นรุ่นๆละ 60 คน จำนวน 2 วัน แบ่งเป็น วันที่ 10 ม.ค.และ 11 ม.ค.55

ผลตามแผน

 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 2. เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3.เกิดตารางปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 2. เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3.เกิดตารางปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ห้องประชุมไม่เพียงพอกับจำนวนคน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

แก้ไข โดยการย้ายห้องประชุมเป็นห้องนายแพทย์อภิชัยในช่วงบ่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 มกราคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยhyinghyingเมื่อ 15 มกราคม 2556 21:45:49
Project trainer
แก้ไขโดย hying เมื่อ 15 มกราคม 2556 22:04:47 น.

ชื่อกิจกรรม : R1P8 อบรม pain management and paliative care

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายอำเภอระโนด

กิจกรรมตามแผน

อบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลระโนด และ จนท.รพ.สต/ PCU 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ดำเนินกิจกรรมอบรมแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลและรพสต./PCU รุ่นละ 1 วันจำนวน 2 รุ่น 

ผลตามแผน

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแนวทางมาตรฐาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้ง 2 วัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทำแบบสอบถามตอบรับของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มาครบทุกคน

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 0382
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง